Föräldrakooperativet Rödhaken

Om kooperativet

Kontakta oss om du har några frågor!

Rödhakens föräldrakooperativ var ett av de första som startades i Halmstad 1986.
Tanken med ett kooperativ är att det drivs som en förening, av föräldrarna som på så sätt blir personalens arbetsgivare. Rödhaken drivs som en ideell förening där föräldrar är medlemmar och alla har en röst. 

Två gånger per år är det möten för alla medlemmarna. I mars månad är det årsmöte då den ekonomiska revisionsberättelsen för föregående år presenteras och styrelsens ansvarsfrihet godkännes. På detta möte väljs kommande styrelseledamöter.

Styrelsen består av följande; ordförande, kassör, löneadministratör samt tre ledamöter varav två utgörs av personalen vid förskolan. I september månad hålls ett föreningsmöte då nya familjer hälsas välkomna och informeras om kooperativet samt personalen presenterar terminens upplägg. Styrelsen sammanträder sex gånger per år.

Vi hjälps åt på förskolan och två gånger per termin har föräldrarna städvecka. Det innebär att familjen städar onsdag kväll och en gång på helgen enligt ett schema som städansvariga föräldrar utformat. Ordförande, kassör och löneadministratör är städbefriade beroende på andra uppgifter som de utför för kooperativets räkning. Två gånger om året anordnas utestädar/fixar dagar då alla familjer hjälps åt att snygga till vår utemiljö. Både barn och föräldrar brukar delta på dessa dagar.

Vi har en rödhakefest på hösten då familjer som slutat under året bjuds på knytkalas av övriga medlemmar. I samband med midsommarfest har vi avtackning av våra sexåringar som ska börja i förskoleklass. Vi äter långtårta och dansar runt midsommarstången.

Det är viktigt för kooperativet att det finns engagerade familjer och personal som vill driva förskolan framåt och utveckla den så långt som möjligt. Familjerna har tillsammans med pedagogerna möjlighet att påverka både miljö och verksamhet .

Vår vision på rödhaken är att

Förskolan ska vara en trygg och positiv plats för barn och vuxna. Vi ska sträva efter att varje barn får utvecklas efter sin förmåga till ett hänsynstagande och självsäkert barn i en stimulerande miljö.

 
Har du några frågor?

Kontakta oss här!