Föräldrakooperativet Rödhaken

Om kooperativet

                                                Tillsammans skapar vi en trygg och givande miljö för våra barn!

Kontakta oss om du har några frågor!

Rödhakens föräldrakooperativ var ett av de första som startades i Halmstad 1986.
Tanken med ett kooperativ är att det drivs som en förening, av föräldrarna som på så sätt blir personalens arbetsgivare. Rödhaken drivs som en ideell förening där föräldrar är medlemmar och alla har en röst. 

Två gånger per år är det möten för alla medlemmarna. I mars månad är det årsmöte då den ekonomiska revisionsberättelsen för föregående år presenteras och styrelsens ansvarsfrihet godkännes. På detta möte väljs kommande styrelseledamöter. I november månad är det en föreningsstämma och då informerar även personalen om den pedagogiska verksamheten på förskolan.

Styrelsen består av följande; ordförande, kassör, sekreterare och miljö och säkerhetsansvarig. Vi har även en löneadministratör och en vaktmästare men de sitter inte med i styrelsen. 

Vi hjälps åt på förskolan och två gånger per termin har föräldrarna städvecka. Det innebär att familjen städar onsdag kväll och en gång på helgen enligt ett schema.  Ordförande, kassör och löneadministratör är städbefriade  beroende på andra uppgifter som de utför för kooperativets räkning. Två gånger om året anordnas "fixar dagar" då alla familjer hjälps åt att fixa/laga saker på Rödhaken. Både barn och föräldrar brukar delta på dessa dagar.

 I samband med midsommarfesten har vi avtackning av våra sexåringar som ska börja i förskoleklass. Vi äter långtårta och dansar runt midsommarstången.

Det är viktigt för kooperativet att det finns engagerade familjer och personal som vill driva förskolan framåt och utveckla den så långt som möjligt. Familjerna har tillsammans med pedagogerna möjlighet att påverka både miljö och verksamhet .

Vår vision 

Att Rödhakens förskola är en plats där barns utveckling och lärande är i fokus, i en omsorgsfull och trygg miljö.
Att vi har en helhetssyn på barnet som integrerar omsorg, utveckling och lärande och att vi genom att främja mångsidiga kontakter och skapa social gemenskap, förbereder barnet för en fortsatt utbildning och ett livslångt lärande.

 
Har du några frågor?

Kontakta oss här!