Föräldrakooperativet Rödhaken

Öppettider och barns vistelse

Kontakta oss om du har några frågor!

Förskolans öppettider styrs av barnens vistelsebehov. Just nu har vi öppet måndag till fredag 6.30-17.30. Som längst har vi öppet till klockan 18.30.

Huvudsemester förläggs under veckorna 28-32. Finns det omsorgsbehov under dessa veckor erbjuds verksamheten med vikarie och/eller befintlig personal eller vistelse på annan fristående förskola.

Vistelsetid enligt skollagen kap 8

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har möjlighet att lämna sina barn 20 timmar i veckan på förskolan. Dessa tider läggs mellan kl 9 -14 och detta är förskolans lägsta taxa nivå.

Köregler

Vi har av Halmsatds Kommun fått tillstånd att bedriva förskoleverksamhet för 20 barn. När vi placerar barn tar vi hänsyn till följande:

Kriterier som vi följer vid erbjudande av plats på Rödhakens förskola:

  • Syskonförtur

Vi sätter stort värde på personlig kontakt och vill gärna att föräldern/föräldrarna gör ett besök/hör av sig i samband med kö anmälan.

Fristående förskola

Mottagande

18 § Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.

Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt ett barn, om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för barnet enligt 23 § andra stycket.

Urval

19 § Om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen godkänner.

Smitta i förskolan

Om barnet blir sjukt är det oftast det allmänna hälsotillståndet som avgör när barnet kan återgå till förskolan. Vi följer Socialstyrelsens rekommendationer som de skrivit ner i boken ”Smitta i förskolan”. När det gäller magsjuka/vinterkräksjuka ska barnet med smittan och även syskon stanna hemma. Återgång till förskolan är 48 timmar efter sista kräkningen.

En gång om året får vi besök av BVC sjuksköterska från Nyhems vårdcentral.

Har du några frågor?

Kontakta oss här!