Välkommen till Rödhakens Föräldrakooperativ!

Rödhakens föräldrakooperativ var ett av de första som startade i Halmstad 1986.

På förskolan finns det engagerade föräldrar, barn och personal som med gemensamma arbetsinsatser ser till att vi uppfyller våra strävans mål och utvecklar förskolan i positiv anda.

Förskolan ligger på Engelbrekts gatan 22 i Nyhemsområdet. Förskolan består av en avdelning där det finns 20 barn i åldrarna 1-5 år. På förskolan arbetar en rektor/förskollärare, två förskollärare och tre barnskötare.

Vår vision är att förskolan ska vara en trygg och positiv plats för barn och vuxna. Vi ska sträva efter att varje barn får utvecklas efter sin förmåga till ett hänsynstagande  och självsäkert barn i en stimulerande miljö. På förskolan lagar vi all mat och så långt det är möjligt väljer vi närproducerat och ekologiskt.

Verksamheten

Varför rödhaken?

Öppetider

Värdegrund

Öppettider

Förskolans öppettider styrs av barnens vistelsebehov. Just nu har vi öppet måndag till fredag 6.30-17.30.

Verksamheten

Varje termin jobbar vi efter mål som vi har valt utifrån barngruppens behov där vi väger in läroplanens olika delmål.

Om Rödhaken

Rödhakens föräldrakooperativ drivs som en förening och var ett av de första som startades i Halmstad 1986.