Föräldrakooperativet Rödhaken

Vår verksamhet

                                                                        Lärande med lekfullhet och omsorg

Kontakta oss om du har några frågor!

Dokument som styr vår verksamhet är Skollagen (2010:800), Läroplan för förskolan Lpfö 2018 och Allmänna råd för förskola.

I enlighet med skollagen ska förskolan stödja barns utveckling och lärande samt ge dem en  en trygg miljö att växa upp i. Vi ser till barnets helhet och behov när vi planerar vår verksamhet. Vi vill att omsorg, utveckling och lärande ska samspela och bilda en helhet.
På förskolan prioriterar vi mångsidiga kontakter och social gemenskap, samtidigt som vi förbereder barnen för fortsatt utbildning.
Just nu arbetar vi med ett konstprojekt där vi integrerar alla läroplansmål för att göra lärandet meningsfullt och engagerande för barnen.

 

Från Öppning till Stängning: En Strukturerad Dag med Lärande på Rödhaken

06:45 Förskolan öppnar.
08:00 Vi äter frukost.
09:00 Vi är ute och leker.
10:00 Vi har projekt/tema i olika grupper.
11:30  Vi äter lunch.
12:30 Några barn är ute och leker medan andra är inne och sover.
13:30 Vi har inne aktiviteter.
14:30 Vi äter mellanmål.
15:00 Vissa barn är Inne och några är ute och leker.
17:15 Förskolan stänger.

Maten på Rödhaken

Nästan all mat som vi äter på förskolan lagar vi själva och från grunden. Vi har en varierande kost och tillgodoser olika behov av specialkost. 

                                                                       

Inskolningsrutiner

När ett barn erbjuds en plats på vår förskola, samarbetar vi med föräldrarna för att bestämma det bästa tillfället för inskolning. Vanligtvis inleds denna process med några "besöksdagar", då barnet och dess förälder/föräldrar är välkomna att komma till förskolan mellan klockan 9 och 10. 
Under dessa inledande besök ökar gradvis barnets tid på förskolan, och föräldern/föräldrarna närvarar för att sedan säga adjö när barnet är bekvämt på förskolan, oavsett om det är för kortare eller längre stunder.
Efter ungefär två veckor brukar inskolningsprocessen vara avslutad, och föräldern/föräldrarna kan återgå till sina vanliga arbetsrutiner. Vårt främsta mål är alltid att skapa en trygg och förtroendefull miljö där både barnet och dess föräldrar känner sig välkomna och omhändertagna.

Har du några frågor?

Kontakta oss här!