Föräldrakooperativet Rödhaken

Vår verksamhet

Kontakta oss om du har några frågor!

Vår verksamhet följer skolverkets styrdokument ”Läroplan för förskolan Lpfö 2018, Skollagen (2010:18) och Allmänna råd för förskola.

Läroplanen är indelad i olika områden som tillsammans bildar en helhetssyn på hur vi ska hjälpa barnen att skapa en trygg och utvecklande miljö, där barnets behov står i centrum för på vilket sätt vi ska ge barnet utforskande och utvecklande kunskap om sin omvärld. Ett viktigt arbete är att ha ett nära samarbete med föräldrarna, så att de blir delaktiga i barnets kunskapsinhämtande och föräldrarnas påverkan om hur verksamheten bedrivs.

Varje termin jobbar vi efter mål som vi har valt utifrån barngruppens behov. Vi väver in de olika delmålen som står i läroplanen så att det blir en varierande vardag för barnen på förskolan. Det mål som vi valt ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete. Tanken är att barn och föräldrar ska se en röd tråd i vår pedagogiska verksamhet.

Dagsrutiner

En dag på rödhaken ser ut så här:
6.45 öppnar förskolan
8.00 frukost
9.00 utevistelse
10.30 projekt/tema i olika grupper
11.30  lunch
12.30 utevistelse
12.30 sover/vilar de som behöver
13.30 inneaktiviteter
14.30 mellanmål
15.00 Inne/ute aktivitet
17.15 stänger förskolan

Maten på Rödhaken

Nästan all mat som vi äter på förskolan lagar vi själva och från grunden och så långt det är möjligt väljer vi ekologiskt och närproducerat. Vi har en varierande kost och tillgodoser barnens olika behov av specialkost. 

Inskolningsrutiner

När barnet fått en plats hos oss bestämmer vi tillsammans med föräldrarna när inskolningen ska ske. Vi brukar börja med några "hälsa på" dagar då barnet och föräldern/föräldrar kommer till förskolan mellan kl 9-10.

Efterhand utökas vistelsetiden och föräldern/föräldrarna vinkar hejdå och barnet är självt på förskolan kortare eller längre stunder.

Efter cirka två veckor brukar barnet vara inskolat och föräldern/föräldrarna återgår till sitt arbete. Vi strävar alltid efter att barnet och föräldrarna ska känna sig trygga i verksamheten.

Har du några frågor?

Kontakta oss här!