Föräldrakooperativet Rödhaken

Varför Rödhaken?

Kontakta oss om du har några frågor!

Rödhakens förskola är en liten förskola där du som förälder har stor inblick och möjlighet att påverka verksamheten.  Att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ skiljer sig från en kommunal förskola genom att personal och föräldrar driver verksamheten tillsammans. 
Föräldrarna på Rödhaken står i stor utsträckning för det praktiska arbetet och personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Genom att föräldrarna gör vissa arbetsinsatser på förskolan kan vi ha högre personaltäthet och färre antal barn i gruppen.

Här är några kommentarer från föräldrar:
- Vi är mycket nöjda och framförallt tacksamma för allt ni gjort för barnen!
- Bra genomtänkta och välplanerade projekt.
- Fantastiskt att få vara barn hos er!
- Tack för att ni är fantastiska och får mitt barn att känna sig trygg, sedd och nyfiken!

Har du några frågor?

Kontakta oss här!