Föräldrakooperativet Rödhaken

Vår verksamhet

Kontakta oss om du har några frågor!

Dokument som styr vår verksamhet är Skollagen (2010:800), Läroplan för förskolan Lpfö 2018 och Allmänna råd för förskola.

Enligt 8 kap. 2 paragrafen skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Förskolan ska främja alsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.
Vi arbetar projektinriktat och just nu har vi ett fågelprojekt och i det väver vi in alla läroplansmålen.

 

Dagsrutiner

En dag på rödhaken ser ut så här:
6.45 öppnar förskolan
8.00 frukost
9.00 utevistelse
10.30 projekt/tema i olika grupper
11.30  lunch
12.30 utevistelse
12.30 sover/vilar de som behöver
13.30 inneaktiviteter
14.30 mellanmål
15.00 Inne/ute aktivitet
17.15 stänger förskolan

Maten på Rödhaken

Nästan all mat som vi äter på förskolan lagar vi själva och från grunden. Vi har en varierande kost och tillgodoser olika behov av specialkost. 

Inskolningsrutiner

När ett barn erbjuds en plats på vår förskola, samarbetar vi med föräldrarna för att bestämma det bästa tillfället för inskolning. Vanligtvis inleds denna process med några "besöksdagar", då barnet och dess förälder/föräldrar är välkomna att komma till förskolan mellan klockan 9 och 10. 
Under dessa inledande besök ökar gradvis barnets tid på förskolan, och föräldern/föräldrarna närvarar för att sedan säga adjö när barnet är bekvämt på förskolan, oavsett om det är för kortare eller längre stunder.
Efter ungefär två veckor brukar inskolningsprocessen vara avslutad, och föräldern/föräldrarna kan återgå till sina vanliga arbetsrutiner. Vårt främsta mål är alltid att skapa en trygg och förtroendefull miljö där både barnet och dess föräldrar känner sig välkomna och omhändertagna.

Har du några frågor?

Kontakta oss här!